Запитувачам публічної інформації

/Files/images/prozorst_zdo/preview1.jpg

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” Докладніше…

Закон України “Про доступ до публічної інформації” Докладніше…

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інормації” Докладніше...

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Таємна інформація – інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
Службова інформація – міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по ДНЗ “Дзвіночок” с. Великі Цепцевичі – Кібиш Любов Юхимівна, завідувач

34341, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Великі Цепцевичі, вул. Нова, 4