Моніторинг якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

ОБСТЕЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ

2019-2020 навчальний рік

Гр. “Зайчик” (4-5-й рік життя)

Результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку :

  • освітня лінія «Особистість дитини» – високий – 10%, середній – 69%, низький – 21%;
  • освітня лінія «Дитина в соціумі» – високий – 17%, середній – 68%, низький – 15%;
  • освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» – високий рівень розвитку проявляють 14% малят, середній – 73%, низький – 13%;
  • освітня лінія «Дитина в світі культури» – високий – 13%, середній – 63%, низький – 24%;
  • освітня лінія «Гра дитини» – високий – 15%, середній – 60%, низький – 25%;
  • освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – високий – 17%, середній – 66%, низький – 17%;
  • освітня лінія «Мовлення дитини» – високий – 12%, середній – 63%, низький – 25%.

Рівень розвитку компетенцій дітей середнього віку – задовільний.

Освітні лінії Термін оцінювання Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Початок року 68% 70% 72% 65% 61% 72% 59% 71%
Кінець року 70% 81% 89% 78% 71% 80% 71% 85%

З огляду на обстеження нервово-психічного розвитку дітей четвертого року життя виявлено високий рівень – 16%, достатній (норма) – 82%, нижче норми – 2%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, вважаються задовільним. У порівнянні з минулим навчальним роком змін у показниках майже не відбулося.

Кількість дітей середнього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 4,5 %.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

З метою стабілізації психологічного мікроклімату вихователям груп середнього віку доцільно використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування у групі.

З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми середнього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти використовувати роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

Гр. “Ромашка” (5-6-й рік життя)

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-6-го року життя визначався відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями з урахуванням вимог програми «Впевнений старт».

Освітні лінії Термін оцінювання Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Початок року 71% 72% 61% 61% 71% 71% 64% 69%
Кінець року 92% 95% 82% 85% 90% 81% 72% 82%

В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей шостого року життя, який хоч і змінився порівняно з початком навчального року, проте не відповідає нормативним вимогам та віковим особливостям дітей, повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому розвитку молодших дошкільників. Подібні явища мають об’єктивні причини: двомовне середовище, велика кількість дітей, що відвідують ЗДО перший рік. Завданнями щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку є: – розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв’язанням та ін.., – всебічний розвиток мовлення; – розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділення більшої уваги розвитку допитливості та спостережливості.

Серед найнижчих показників рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-6-го року життя щодо освітньої лінії «Дитина в світі культури», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Педагогам закладу слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дошкільників, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» — приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» — спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.

Найвищий показник виявлено щодо освітньої лінії «Особистість дитини», проте слід і надалі вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.

Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.