Звіт керівника за 2019/2020 н.р.

Звіт завідувача

Дошкільного навчального закладу «Дзвіночок»

с. Великі Цепцевичі
Кібиш Любов Юхимівни

про діяльність за підсумками 2019-2020

навчального року

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо
підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу.
Керуючись Положенням про порядок звітування завідувача ДНЗ перед
трудовим колективом, представниками громадського самоврядування
дошкільного закладу, протягом 2019-2020 навчального року.
Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування
громадськості є:
 підвищення відкритості дошкільного закладу;
 задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і
батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;
 інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;
 проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і
програм розвитку установи.
Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с. Великі Цепцевичі у
своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України
“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний
навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами,
власним Статутом.
Засновником дошкільного закладу є Відділ освіти Володимирецької
райдержадміністрації, який здійснює його фінансування, матеріально-
технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.

ДНЗ «Дзвіночок» функціонує з 1983 року
Знаходиться за адресою:
с. Великі Цепцевичі, Рівненської обл., вул. Нова, 4
Головна мета діяльності  ДНЗ «Дзвіночок»: забезпечення реалізації
права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб
громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх
фізичного, розумового й духовного розвитку.
Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 75 місць.
Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з
8:00 до 18:30.
Функціонує – 3 групи, які відвідує 68 дітей.
Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 групи-22 дітей;
Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 2 групи-48 дітей.
1.Організація освітнього процесу у ДНЗ
Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних
інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного
забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов
забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для
повноцінного перебування дітей в закладі.
Організація діяльності дошкільного навчального закладу  в 2019- 2020
навчальноу році здійснювалась відповідно до інструктивно – методичних
рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що
забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному
році»№1\9-419 від 02.07 2019. Для програмно – методичного забезпечення
освітнього процесу педагоги керувались переліком навчальних видань,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в
дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу
освітньої роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і
перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН України, методичні
рекомендації МОН з метою усунення недоліків, підвищення ефективності
роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до
домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання  таких

пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2019 –
2020 навчальний рік:
 Зосередження уваги на розв’язанні Науково-методичної
проблеми дошкільного навчального закладу: «Забезпечення
якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної
культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового
компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня
сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості,
розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до
школи».
 Продовжував роботу щодо формування здоров’я зберігаючої
компетентності дітей через формування доступних знань і
уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки
життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.
 Розвивати у дошкільників гуманне ставлення до патріотичного
виховання.

При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік
враховуючи сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних
документів, аналіз роботи за минулий навчальний рік, ступінь вирішення
проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.
За формами роботи було проведено методичні заходи:
 Заняття в старшій групі на тему: «Наш дитячий садок»
 Заняття у середній групі з мовленевого спілкування.
 Семінар-практикум «Впровадження інноваційних технологій» у ДНЗ.
 Семінар-практикум «Використання сталого розвитку» у ДНЗ.
Згідно річного плану роботи проведені два семінари, чотири
педагогічні ради.
Для удосконалення педагогічної майстерності проведені форми роботи:
– «Сучасні технології навчання на заняттях з художньо- мовленневої
діяльності»;
– «Вчимо дитину збиратись на прогулянку»
– Квест « Розвиток образотворчого мовлення дітей старшого дошкільного
віку».

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в
дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої
роботи. Вихователі, разом з батьками провели роботу над створенням
відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали
про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові
природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови для набуття
навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору,
забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та
навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало
здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.
Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота з
накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, програма
«Українське дошкілля», розробки тематичних циклів та їх наочно-
дидактичне забезпечення. Проведена підписка на періодичні видання:
«Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», « Практика
управління дошкільним закладом. Методичний кабінет поповнено
навчально – методичною літературою.
2. Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ
Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в
експлуатацію в 1968 році, проведений капітальний ремонт покривлі у 2018
році.    До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова,
спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для
дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для
книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів,
відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для
верхнього дитячого одягу, лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та
мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення
щоденної  освітньої   роботи з дошкільниками відповідно до чинних
програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та
вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного
відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музична,
спортивна зала, обладнано методичний. Створено умови для медичного
обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний
кабінет.
Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи
закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».

Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, по
периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в
належному стані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного
утримання.
Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу,
створення комфортного середовища для  перебування вихованців на
вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі.
Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на
групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників
закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.
На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих
фруктів,  овочів, соків. Його утримання  відповідає санітарно-гігієнічним
вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо
їх утримання.
Асфальтне покриття на заїзній дорозі до закладу в задовільному
стані. Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими
навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.     На
території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Постійно
проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного
обладнання.    Комплектування спортивного майданчика дає можливість на
належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання
дошкільників.
Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені  ігровим та спортивним
обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на
прогулянці.  Обладнання на  групових ділянках  та спортивному
майданчику розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим
показникам дітей та безпечне для використання. Всі групові кімнати та
коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з
урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані
зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та
укомплектовані згідно вимог. Групи, які розташовані на першому поверсі
ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне
проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно
дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.
В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки
матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання,
теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі
безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності
з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад

постійно забезпечено гарячою водою. В цілому  технологічне обладнання в
дошкільному закладі  працює,  підтримується  його використання  в
безперебійному режимі. Проведено значний обсяг робіт щодо  поновлення
м’якого інвентарю.
Згідно плану асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на
2020 рік для потреб закладу виділено:
Канцтовари- 2000 грн.
Миючі засоби- 4000 грн.
Фарби та матеріали для ремонту- 16000 грн.
Медикаменти- 1400 грн.
Продукти харчування- 80382 грн.
Оплата послуг- 12132 грн.
Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для
проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного
віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно
підлягає оновленню та розвитку.

3. Кадрове забезпечення ДНЗ
Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту»
ст.. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним
Статутом, завідувач ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб,
які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію
Закону України «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту).
Дошкільний  навчальний заклад «Дзвіночок» укомплектований
педагогічними кадрами на 100%, та обслуговуючим персоналом (100%).
У дошкільному закладі працює  21 працівників, освітню роботу з дітьми
здійснюють 7 педагоги, із них 5 вихователів, 1 музичний
керівник. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом
завідувача на початку року. Адміністрація ДНЗ диференційовано підходить
до вихователів-початківців і до досвідчених вихователів, створюючи
належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013),
«Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів    у 2019-2020
навчальному році» та згідно перспективного плану в дошкільному
навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів.
У 2019-2020 н.р. атестовано 2 педагогічних працівників.
4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я
вихованців та педагогічних працівників
На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм
харчування дітей та показники фактичної вартості харчування,
здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою.
Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених
вимог.
Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від
22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у
навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки
України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я
України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими
наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р.
№202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному
закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р.
У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що
відповідає режиму роботи ДНЗ. Усього харчувалося 68 дітей.
 з пільгової категорії безкоштовно харчується – 18 дітей:
 з багатодітних сімей – 16 дітей,

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад
укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію
харчування.
Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра
медична. Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним
інвентарем, посудом, обладнанням. Завідувач господарством своєчасно
подавав щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до
примірного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного
навчального закладу та погодженого з Головним управлінням
Держпродспоживслужби. Відповідно до примірного двотижневого меню та
картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального
закладу, спільно з кухарем та завідувачем господарства щодня складали
меню-розклади на наступний день. До дошкільного навчального закладу
приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за
наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних
стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно –
гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів
харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні,
відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.  Медична сестра вчасно, за
30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила
запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової
продукції. У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на
групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники
вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з
харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у
спецодязі. Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до
картотеки страв, меню- розкладу, дотримуючись технологій приготування
страв.
Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в цілому
харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось
наближено до норм. Слід зауважити, що у порівняні з минулим роком
зменшились показники виконання норм. Невиконання в повній мірі норм
харчування можна пов'язати з необхідністю дотримання цінового
показника. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків
документацію з організації харчування своєчасно ведуть сестра
медична, кухар.
Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу
беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них
культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального
функціонування організму) формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

4.Організація медико-профілактичної роботи.
Роботу даного напрямку у закладі здійснює медична сестра. План роботи
медичної служби на 2019-2020 н.р. виконаний в повному обсязі. Медичне
обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому
обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація,
своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався
оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались
антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, перевірка
постави, огляд на педикульоз.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі
сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за
фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. На виконання
пріоритетних завдань річного плану ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік,
проведення моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників
у 2019 році, було проведено аналіз даних параметрів:
 проведено порівняльний аналіз показників захворюваності за 1 рік.
Проведений аналіз захворюваності дітей за 2020 рік показав, що рівень
захворюваності порівняно з 2019р. збільшився на 0,8%.
З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові
заходи. Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували
батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку,
популяризували здоровий спосіб життя.
Організація роботи з  охорони праці в дошкільному навчальному
закладі
проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,
«Положення про організацію роботи з охорони праці та  безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах
освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці.
На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи
щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:
 охорона праці та  безпека життєдіяльності; пожежна безпека;
дитячий травматизм.
З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання
порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в

розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо
попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:
 із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.
Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних
за:
 роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з
попередження дитячого травматизму.
Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ДНЗ
інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі
змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності
ДНЗ. Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з
урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ПБ проводяться відповідно
до плану та програми. Один раз на рік проводиться навчання з евакуації
згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації»,
яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з
ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до  нормативних
вимог. Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться
один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці
знань з охорони праці. Результатом грамотної і професійної роботи з
питань ОП, ПБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого
травматизму. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»
адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над
впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується
на принципі пріоритету життя і здоров'я учасників освітнього процесу.
Виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства
і захисту прав малолітніх.
На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і
захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та
розглядаються питання  на педагогічних радах, Раді закладу, на загальних
батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при
завідувачі, на засіданнях батьківського комітету. Крім того, більша частина
питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та
співробітників). Значна увага протягом року приділялась питанням протидії
булінгу: розроблено та затверджено Положення про порядок розгляду
випадків булінгу (цькування) в ЗДО, Порядок реагування на доведені
випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до
булінгу (цькування), Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу
(цькування) в ЗДО. Правила поведінки  здобувачів дошкільної освіти

в дошкільному навчальному закладі. Всі матеріали представлені на сайті
дошкільного закладу.
Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників,
вихованців  та організація їх відпочинку та оздоровлення.
Адміністрація дошкільного закладу докладає належних зусиль для
покращення оплати праці обслуговуючого персоналу. Робота зі створення
належних умов для праці педагогів та обслуговуючого персоналу  у
дошкільному закладі проводиться постійно та систематично. Керівництво
закладу працює у постійному співробітництві з первинною профспілковою
організацією, відповідно до колективного договору. Для стимулювання
професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання
своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за
інші досягнення   застосовувались заохочення, передбачені Правилами
внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
5. Співпраця з сім'єю та громадськими
організаціями
Основними напрямками взаємодії з батьками у дошкільному навчальному
закладі є :
 просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; методичний та
взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з
дітьми.
Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї,
активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх
впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим
досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного
навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками,
виступають:
 систематичне обновлення власного сайту, завдяки якому, суб’єкти
освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у
різних проектах;
 підвищення  рівня психолого-педагогічної культури батьків,
формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за
повноцінний розвиток своїх дітей.

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з
питань діяльності навчального закладу.
Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу
ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не
залишені без уваги та вирішені позитивно. В основному громадяни
звертались з питань влаштування дітей до ДНЗ, переводу дитини до іншої
групи дошкільного закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу,
надання довідок працівникам закладу з місця роботи, надання довідок
батькам про відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування.  За
суб’єктом всі звернення були індивідуальними.  Розроблено та
затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено
на стенді «Для вас батьки» та на сайті закладу. Відсутність факту
повторних звернень та скарг обумовлюється вжитими заходами щодо
поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а саме:
 індивідуальний підхід до розгляду звернень  громадян, детальне
вивчення змісту звернення та підбір  доцільних методів, шляхів
розв’язання  питань;
 максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення
громадян;
 забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку
(телефонним зв’язком, індивідуальні консультації);
 подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з
представниками громадськості, є систематичне відвідування масових
заходів за участю батьків вихованців;
 розгляд звернень у максимально короткі строки;
 якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на звернення;
 систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян,
систематизація основних питань за зверненнями;
 фіксація звернень громадян для виявлення суттєво важливих питань;
 окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно
діяльності дошкільного закладу.
Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і
пояснення. Повторних звернень не надходило.
Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи,
об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та
батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи
дошкільного навчального закладу. Річний план за минулий навчальний
рік виконано.

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий
навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу
продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на
вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-
багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєвої
компетентної творчої особистості дошкільника»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *